Rorai 21WP, 103WP, 238WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Rorai 21WP, 103WP, 238WP

Rorai 21WP, 103WP, 238WP

  • Hoạt chất: Ningnanmycin 5g/kg (43g/kg), (61g/kg) + Polyoxin B 11g/kg (10g/kg), (10g/kg) + Streptomycin sulfate 5g/kg (50g/kg, (167g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ
  • Đối tượng phòng trừ:

    21WP, 103WP: Lem lép hạt, bạc lá/lúa; thán thư/ vải 238WP: Lem lép hạt/ lúa, thán thư/vải