Rora 750WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rora 750WP

  • Hoạt chất: Iprodione (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Ngọc Tùng
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt, khô vằn/ lúa; đốm lá/ đậu tương; thán thư/ điều, hồ tiêu