Roofer 50EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Roofer 50EC

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Đầu tư VTNN Sài Gòn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa, nhện đỏ/chè