Rony 500SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rony 500SC

  • Hoạt chất: Carbendazim 350g/l + Iprodione 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM & SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    lem lép hạt / lúa