Ronstar 25 EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Ronstar 25 EC

Ronstar 25 EC

  • Hoạt chất: Oxadiazon min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Bayer Vietnam Ltd (BVL)
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa, lạc