Romycin 5SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Romycin 5SL

  • Hoạt chất: Validamycin (Validamycin A) (min 40 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP TST Cần Thơ
  • Đối tượng phòng trừ:

    nấm hồng/ cao su