Romio 300WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Romio 300WP

  • Hoạt chất: Copper Oxychloride
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    sương mai/ khoai tây