Rodent 2DP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rodent 2DP

  • Hoạt chất: Warfarin
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Ngọc Lâm
  • Đối tượng phòng trừ:

    chuột/đồng ruộng