Rocksai super 425WP, 525SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Rocksai super 425WP, 525SE

Rocksai super 425WP, 525SE

  • Hoạt chất: Propiconazole 25g/kg (125g/l) + Tricyclazole 400g/kg (400g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa