Rocet 100WP, 250SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Rocet 100WP, 250SC

Rocet 100WP, 250SC

  • Hoạt chất: Bensulfuron methyl 95g/kg (7g/kg) + Quinclorac 5g/kg (243g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Công nghệ cao Thuốc BVTV USA
  • Đối tượng phòng trừ:

    100WP: cỏ/ lúa cấy 250SC: cỏ/ lúa gieo thẳng