Rithonmin 72WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Rithonmin 72WP

Rithonmin 72WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn/ lúa, rỉ sắt/ cà phê