Ritenon 78SL 150BR, 150GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ritenon 78SL 150BR, 150GR

Ritenon 78SL 150BR, 150GR

  • Hoạt chất: Rotenone 2g/kg + Saponin acid 32% 148g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Quốc tế Agritech Hoa kỳ
  • Đối tượng phòng trừ:

    tuyến trùng/ bắp cải, cà phê; bọ hung/ mía