Risaza 3SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Risaza 3SL

  • Hoạt chất: Oligo-Chitosan
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Ngân Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    đạo ôn, lem lép hạt, kích thích sinh trưởng/ lúa; thối ngọn, kích thích sinh trưởng/ mía; kích thích sinh trưởng/ chè; mốc xám/ quả, kích thích sinh trưởng/ dâu tây; phấn trắng, rỉ sắt, kích thích sinh trưởng/ đậu Hà lan; mốc sương, kích thích sinh trưởng/ cà chua