Rimon Fast 100SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Rimon Fast 100SC

Rimon Fast 100SC

  • Hoạt chất: Bifenthrin 50g/l + Novaluron 50g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu xanh da láng/ lạc, mọt đục cành/cà phê