Rimon 10EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rimon 10EC

  • Hoạt chất: Novaluron (min 96%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Adama Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu tơ/ bắp cải, sâu xanh da láng/ lạc