Rido 550WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rido 550WP

  • Hoạt chất: Fipronil 400g/kg + Indoxacarb 150g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM DV Việt Nông
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, nhện gié/ lúa