Ricide 72 WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ricide 72 WP

  • Hoạt chất: Mancozeb 64 % + Metalaxyl 8 %
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    loét sọc mặt cạo/ cao su