Rice NP 47SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Rice NP 47SC

Rice NP 47SC

  • Hoạt chất: Abamectin 22g/l + Spinosad 25g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Nông Phát
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu đục quả/vải