Rice Holder 0.0075SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rice Holder 0.0075SL

  • Hoạt chất: Brassinolide (min 98%)
  • Tổ chức đăng ký: Chengdu Newsun Crop Science Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    kích thích sinh trưởng/ lúa