Riazor gold 110WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Riazor gold 110WP

Riazor gold 110WP

  • Hoạt chất: Gentamycin sulfate 15g/kg+ Ningnanmycin 45g/kg + Streptomycin sulfate 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Nhật Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    Bạc lá do vi khuẩn/lúa