Riazor 215WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Riazor 215WP

  • Hoạt chất: Bismerthiazol 150g/kg + Gentamycin sulfate 15g/kg + Streptomycin sulfate 50g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông dược Nhật Việt
  • Đối tượng phòng trừ:

    bạc lá/ lúa