Rexcide 425SC, 430SC, 515WP, 831WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ bệnh » Rexcide 425SC, 430SC, 515WP, 831WP

Rexcide 425SC, 430SC, 515WP, 831WP

  • Hoạt chất: Prochloraz 10g/l (400g/l), (10g/kg), (100g/kg) + Sulfur 35g/l (20g/l), (450g/kg), (300g/kg), (70g/kg) + Tricyclazole 380g/l (10g/l), (55g/kg), (300g/kg), (760g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    425SC, 515WP, 831WP: đạo ôn/lúa 430SC: lem lép hạt/ lúa