Revenue 25PA – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Revenue 25PA

  • Hoạt chất: Ethephon (min 91%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Alfa (Sài gòn)
  • Đối tượng phòng trừ:

    Kích thích mủ/cao su