Requiem 1 RB – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ mối » Requiem 1 RB

Requiem 1 RB

  • Hoạt chất: Chlorfluazuron (min 94%)
  • Tổ chức đăng ký: Ensystex Australasia Pty Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    mối/công trình xây dựng