Regal 3GR, 6GR, 50SC, 75SC, 800WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Regal 3GR, 6GR, 50SC, 75SC, 800WG

Regal 3GR, 6GR, 50SC, 75SC, 800WG

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Cali – Parimex. Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    3GR: sâu đục thân/ lúa, sùng/ mía, tuyến trùng/ hồ tiêu 6GR: Sâu đục thân, tuyến trùng/ lúa 50SC: sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/ lúa 75SC: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu/ lúa 800WG: sâu đục thân/ ngô; sâu cuốn lá, rầy nâu, sâu đục thân/ lúa