Redphos 650EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Redphos 650EC

Redphos 650EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos ethyl 550g/l + Fenobucarb 100g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH hỗ trợ PTKT và chuyển giao công nghệ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa