Redconfi 11EC, 20EC, 21WP, 30EC, 61WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Redconfi 11EC, 20EC, 21WP, 30EC, 61WG

Redconfi 11EC, 20EC, 21WP, 30EC, 61WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate 10g/l (19g/l), (20g/kg), (29g/l), (60.9g/kg) + Matrine 1g/l (1g/l), (1g/kg), 1g/l), (0.1g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thuôc BVTV Việt Trung
  • Đối tượng phòng trừ:

    11EC, 20EC, 21WP, 30EC: sâu cuốn lá, sâu đục bẹ/ lúa; sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy/ bắp cải; bọ trĩ/ dưa hấu; sâu vẽ bùa, nhện đỏ/ cam; bọ xít muỗi, rầy canh/ chè 61WG: rầy lưng trắng/lúa