Rebat 20SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rebat 20SC

  • Hoạt chất: Fenpyroximate 50g/l + Pyridaben 150g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM Tân Thành
  • Đối tượng phòng trừ:

    nhện gié/lúa,bọ xít muỗi/điều, ca cao; nhện đỏ/hoa hồng