Ratoin 5WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Ratoin 5WG

  • Hoạt chất: Emamectin benzoate (Avermectin B1a 90 % + Avermectin B1b 10%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông nghiệp Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục thân, sâu cuốn lá/ lúa; rầy xanh/ chè; sâu tơ/ bắp cải