Ranger 0.3GR, 5SC, 800WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ranger 0.3GR, 5SC, 800WG

Ranger 0.3GR, 5SC, 800WG

  • Hoạt chất: Fipronil (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng
  • Đối tượng phòng trừ:

    0.3GR: sâu đục thân/ lúa 5SC: sâu đục thân/ ngô, bọ trĩ/ lúa; xử lý hạt giống trừ bọ trĩ/lúa 800WG: bọ trĩ, sâu cuốn lá/ lúa