Ramsuper 75WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ramsuper 75WP

Ramsuper 75WP

  • Hoạt chất: Imidacloprid 5% + Nitenpyram 45% + Pymetrozine 25%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa sinh Á Châu
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa