Rampart 35SD – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rampart 35SD

  • Hoạt chất: Metalaxyl (min 95 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH UPL Việt Nam
  • Đối tượng phòng trừ:

    đổ ngã cây con/ thuốc lá, chết nhanh/ hồ tiêu