Rakotajapane 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Rakotajapane 500WP

Rakotajapane 500WP

  • Hoạt chất: Acetamiprid 100 g/kg + Buprofezin 300g/kg + Imidacloprid 100g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM SX Thôn Trang
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu/ lúa