Rainbow™ 410SE – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Rainbow™ 410SE

Rainbow™ 410SE

  • Hoạt chất: Butachlor 400g/l + Penoxsulam 10g/l
  • Tổ chức đăng ký: Dow AgroSciences B.V
  • Đối tượng phòng trừ:

    Cỏ/lúa gieo thẳng