Ragonmy 555WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Ragonmy 555WP

Ragonmy 555WP

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 400g/kg + Imidacloprid 110g/kg + Lambda-cyhalothrin 45g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Lan Anh
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu, bọ trĩ/ lúa; rệp sáp/cà phê