Rago 650EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Rago 650EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 500g/l + Cypermethrin 50 g/l + Fenpropathrin 100 g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóc Môn
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa