Rada 80WP, 600SL, 720SL – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Rada 80WP, 600SL, 720SL

Rada 80WP, 600SL, 720SL

  • Hoạt chất: 2.4 D (min 96 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP BVTV I TW
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa, ngô