Racy 20SC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Racy 20SC

  • Hoạt chất: Tebufenozide (min 99.6%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa