Quinpyrad 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Quinpyrad 500WP

Quinpyrad 500WP

  • Hoạt chất: Pyrazosulfuron Ethyl 50g/kg + Quinclorac 450g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Bình Điền Mê Kông
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng