Quilux – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Quilux

  • Hoạt chất: Quinalphos (min 70%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Thanh Điền
  • Đối tượng phòng trừ:

    sâu đục bẹ, nhện gié/ lúa; sâu đục ngọn/ điều, rệp sáp/ cà phê