Queen soft 40WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Queen soft 40WP

Queen soft 40WP

  • Hoạt chất: Bensulfuron Methyl 4% + Pretilachlor 36%
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Công nghiệp Khoa học Mùa màng Anh-Rê
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng