Quantum 0.01GR – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Quantum 0.01GR

Quantum 0.01GR

  • Hoạt chất: Penoxsulam 0.01% + Phân NPK 99.8%
  • Tổ chức đăng ký: Dow AgroSciences B.V
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng