Quada 15WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Quada 15WP

  • Hoạt chất: Buprofezin 10% + Tebufenozide 5 %
  • Tổ chức đăng ký: Nihon Nohyaku Co., Ltd.
  • Đối tượng phòng trừ:

    rầy nâu, sâu cuốn lá/ lúa