Q-ram 600WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Q-ram 600WP

  • Hoạt chất: Nitenpyram (min 95%)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TnHH MTV BvTv Omega
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/ lúa