Pytax-s 5EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Pytax-s 5EC

  • Hoạt chất: Alpha-cypermethrin (min 90 %)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất Đại Nam Á
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá/lúa