Pyrifdaaic 250EC, 500EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Pyrifdaaic 250EC, 500EC

Pyrifdaaic 250EC, 500EC

  • Hoạt chất: Chlorpyrifos Ethyl 240g/l (480g/l) + Lambda- cyhalothrin 10g/l (20g/l)
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Hóa chất Nông nghiệp và Công nghiệp AIC
  • Đối tượng phòng trừ:

    Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu/ lúa