Pyramite 400WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ sâu » Pyramite 400WP

Pyramite 400WP

  • Hoạt chất: Pyridaben 150g/kg + Sulfur 250g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Hóa chất và TM Trần Vũ
  • Đối tượng phòng trừ:

    Nhện gié/ lúa