Pymin 600WG – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Pymin 600WG

  • Hoạt chất: Indoxacarb 50g/kg + Pymetrozine 550g/kg
  • Tổ chức đăng ký: Công ty CP Nông Tín AG
  • Đối tượng phòng trừ:

    Rầy nâu/lúa