Pymeny 60EC – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019

Pymeny 60EC

  • Hoạt chất: Cyhalofop-butyl 50g/l + Penoxsulam 10g/l
  • Tổ chức đăng ký: Công ty TNHH TM - SX Ngọc Yến
  • Đối tượng phòng trừ:

    cỏ/ lúa gieo thẳng