Pylet 100WP, 500WP – DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2019
Trang chủ » Thuốc trừ cỏ » Pylet 100WP, 500WP

Pylet 100WP, 500WP

  • Hoạt chất: Mefenacet 5g/kg (470g/kg) + Pyrazosulfuron Ethyl 95g/kg (30g/kg)
  • Tổ chức đăng ký: Cali – Parimex. Inc.
  • Đối tượng phòng trừ:

    100WP: cỏ/ lúa cấy, lúa gieo thẳng 500WP: cỏ/ lúa gieo thẳng